Tandarts tarieven

De kosten

Vanaf 1 januari 2013 zijn de tarieven weer bepaald door de minister en dus voor iedere tandarts gelijk. Het moge duidelijk zijn dat dit niet geldt voor de kwaliteit.
We zijn er trots op dat we ISO gecertificeerd zijn.

Eerlijk en duidelijk

Smile mondzorg staat voor duidelijkheid. Onderstaand vindt u daarom de tandartstarieven die in onze praktijk gehanteerd worden. Tandheelkunde is maatwerk en het gaat om de hele mond. Goede mondzorg gaat dan ook uit van een totaalplan, waarvoor we graag en vrijblijvend een begroting voor je opstellen.

PATIËNT WORDEN

BEHANDELINGEN

Omschrijving tandheelkundige behandelingen Smile Mondzorg

Tarief 2015

Consultatie en diagnostiek – C-codes

Diagnostisch onderzoek

Periodieke controle € 20,01
Probleemgericht consult € 20,01

Algemeen aanvullend diagnostisch onderzoek

Schriftelijke medische anamnese € 20,01
Uitgebreid onderzoek t.b.v. het opstellen van het behandelplan € 94,77
Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,33
Beslijpen van alle voortanden, prijs per boven- of onderkaak € 52,65

Toeslagen en diverse behandelingen

Thuisconsult € 15,80
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,12
Weekendbehandeling € 20,01
Avondbehandeling € 20,01
Nachtbehandeling € 20,01

Maken en beoordelen foto’s – X-codes

Maken kleine röntgenfoto € 14,74
Maken overzichtsfoto kaak € 63,18
Maken overzichtsfoto kaak t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 63,18
Maken Schedelfotos € 28,43
Maken meerdimensionale kaakfoto € 126.36
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52.65

Preventieve mondverzorging – M-codes

Voorlichting en instructie preventieve mondverzorging € 11,80
Consult voor preventie evaluatie, per 5 minuten € 11,80
Gebitsreiniging, per 5 minuten € 11,80
Beslijpen/fluorideren melktand of -kies € 23,69
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,80
Methode I fluoridebehandeling € 26,33
Methode II fluoridebehandeling € 21,03
Mondbeschermer € 23,69

Verdoving  – A-codes

Oppervlakte verdoving € 6,84
Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,16

Vulling – V-codes

Eénvlaksvulling € 22,11
Tweevlaksvulling amalgaam € 35,28
Drievlaksvulling amalgaam € 45,81
Meervlaksvulling amalgaam € 64,24
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 32,64
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 45,81
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 56,34
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 74,77
Eénvlaksvulling composiet € 42,12
Tweevlaksvulling composiet € 55,28
Drievlaksvulling composiet € 65,81
Meervlaksvulling composiet € 84,24
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 63,18
Eerste element sealen € 23,69
Ieder volgend element in dezelfde zitting sealen € 13,16
Droogleggen van gebitselementen d.m.v. rubberen lapje € 10,53
Parapulpaire stift € 10,53
Wortelkanaalstift € 18,43
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde gebitselement € 7,90
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, de behandeling van gevoelige tandhalzen en de applicatie van medicamenten € 5,27

Wortelkanaalbehandeling – E-codes

Onderzoek, diagnose en behandelplan

Consult wortelkanaalbehandeling € 20,01
Consult uitgebreide wortelkanaalbehandeling € 36,86
Consult na tandheelkundig ongeluk € 28,96

Wortelkanaalbehandelingen

Pulpa behandeling (voorbehoud van vitaliteit)
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 42,12
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 31,59
Wortelkanaalbehandeling per element, 1 kanaal € 94,77
Wortelkanaalbehandeling per element, 2 kanalen € 136,89
Wortelkanaalbehandeling per element. 3 kanalen € 179,02
Wortelkanaalbehandeling per element, 4 kanalen of meer € 221,14
Elektronische lengtebepaling € 13,16
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 15,80
Wortelkanaalbehandeling van melktand- of kies € 42,12
Toeslagen bij eventuele complicaties
Verwijdering van kroon of brug € 31,59
Gecompliceerde wortelkanaalopening € 26,33
Verwijdering van wortelstift € 36,86
Verwijdering van wortelkanaalvulmateriaal € 26,33
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,33
Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 36,86
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,33
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
Eerste zitting behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide € 73,71
Elke volgende zitting behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide € 47,39
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 39,49
Afsluiting van open wortelpunt € 42,12
Initiële wortelkanaalbehandeling  
Initiële wortelkanaalbehandeling van het eerste kanaal € 52,65
Initiële wortelkanaalbehandeling van elk volgend kanaal € 26,33
Tanden bleken
Eerste zitting inwendig tandenbleken € 42,12
Inwendig tandenbleken, elke volgende zitting € 15,80
Uitwendig tandenbleken per kaak € 65,81
Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma element
Directe pulpa-overkapping € 26,33
Terugzetten van een verplaatst element € 10,53
Vastzetten element met spalk € 21,06
Verwijderen spalk € 5,27
Aanbrengen rubberdam
Aanbrengen rubberdam € 10,53
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
Snij-/ hoektand € 105,30
Premolaar € 147,42
Molaar € 189,55
Aanbrengen retrograde vulling € 21,06
Het trekken van een element met re-implantatie € 73,71
Kijkoperatie € 63,18
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
Gebruik operatiemicroscoop € 71,08
Klaar maken van tandartspraktijk
Gebruiksklaar maken van tandartspraktijkruimte € 52,65

Kronen en bruggen – R-codes

Kronen en inlays

Inlay eenvlaks composiet € 63,18
Inlay tweevlaks composiet € 121,10
Inlay drievlaks composiet € 157,96
Eenvlaksinlay € 94,77
Tweevlaksinlay € 147,42
Drievlaksinlay € 210,61
Toeslag voor aangegoten pin, prijs per pin € 26,33
Kroon € 231,67
Indirect vervaardigde endokroon € 63,18
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,65
Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 31,59
Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,65
Gegoten opbouw, directe methode € 105,30

Brugwerk

Eerste brugtussendeel € 157,96
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 78,98
Brugverankering, prijs per anker € 52,65
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 131,63
Metalen fixatiekap inclusief afdruk € 26,33
Gipsslot inclusief extra afdruk € 26,33
Plakbrug zonder preparatie € 105,30
Plakbrug met preparatie € 157,96
Toeslag per volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,86
Toeslag per volgende bevestiging (meer dan twee) € 21,06

Restauraties diversen

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 57,92
Vernieuwen porseleinen schildje, repareren metalen/porseleinen kroon € 57,92
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,59
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,06
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,06
Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,65
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,33
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,33

Schildje van keramiek of kunststof

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 63,18
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 105,30

Temporaire voorzieningen

Temporaire, eerste voorziening € 26,33
Temporaire, volgende voorziening € 10,53

Kaakgewrichtsbehandelingen – G-codes

Kaakgewrichtsklachten

Onderzoek en diagnose
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 131,63
Spieractiviteit meting en documentatie € 84,24
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 57,92
Behandeling voor kaakgewrichtsklachten (na UFO)
Instructie spieroefeningen € 52,65
Occlusale spalk € 142,16
Repositiespalk € 210,61
Controle afspraak spalk inclusief eventuele correcties € 26,33
Indirect planmatig inslijpen € 289,58
Biofeedbacktherapie € 47,39
Behandeling triggerpoint € 57,92
Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 52,65
Behandeling voor kaakgewrichtsklachten (zonder UFO)
Opbeetplaat € 57,92

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

Niet standaard beetregistratie € 78,98
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
Scharnieras bepaling € 78,98
Centrale relatiebepaling € 73,71
Protrale of laterale bepalingen € 52,65
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 473,87
Voor het behouden van beethoogte € 26,33
Therapeutische positiebepaling € 26,33
Beetregistratie intra-oraal € 52,65

Snurk- en slaapstoornisbeugel

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 263,26
Controlebezoek MRA € 26,33
Repareren MRA met afdruk € 42,12

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) – H-codes

Onderdeel A

Trekken van tand of kies € 39,49
Trekken van volgende tand of kies, in dezelfde zitting en kwadrant € 29,48
Kosten hechtmateriaal € 5,68
Hechting weke delen € 57,92
Terugzetten van tand of kies, eerste element, excl. wortelkanaalbehandeling € 52,65
Terugzetten van tand of kies, buurelement, excl. wortelkanaalbehandeling € 15,80

Onderdeel B

Voorbereiding praktijkruimte t.b.v. chirurgische verrichtingen € 52,65
Gecompliceerd trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 63,18
Correctie van de vorm van de kaak, prijs per kaak € 47,39
Verwijdering van het lipbandje of tongriem € 31,59
Wortelpuntoperatie per tandwortel
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 63,18
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 84,24
Primaire antrumsluiting € 57,92
Behandelen kaakbreuk, prijs per kaak € 73,71
Cyste-operatie
Marsupialisatie € 73,71
Primaire sluiting € 142,16
Corrigeren van het prothese dragend deel, per kaak, met bijbehorende weke delen
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 73,71
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 142,16
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 100,04
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 168,49

Kunstgebit – P-codes

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het huidige kunstgebit € 31,59
Planmatig inslijpen van het huidige kunstgebit € 26,33
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 52,65
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 78,98
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 157,96
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunststof kunstgebit € 57,92
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunsthars kunstgebit € 15,80
Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 215,87
Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 294,85
Wortelkap met stift € 131,63
Toeslag voor creëren precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 78,98
Toeslag voor plaatsen telescoopkroon met precisiekoppeling € 52,65
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,16
Noodkunstgebit € 105,30

Volledig kunstgebit

Volledig kunstgebit bovenkaak € 157,96
Volledig kunstgebit onderkaak € 210,61
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 342,24
Extra kosten bij een volledig kunstgebit
Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,33
Individuele afdruk met randopbouw € 57,92
Frontopstelling in aparte zitting € 31,59
Reoccluderen € 52,65
Naregistratie en remounten € 52,65
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte m.b.v. specifiek apparatuur € 57,92
Toeslag voor bepaling neutrale zone € 78,98
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,33
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,33
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 31,59
Overigen
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 42,12
Tissue conditioning volledig kunstgebit € 36,86
Opvulling volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,86
Opvulling volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 78,98
Opvulling volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,65
Opvulling volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 78,98
Opvulling overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 147,42
Repareren volledig kunstgebit, zonder afdruk € 15,80
Repareren volledig kunstgebit, met afdruk € 42,12
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 36,86
Opvulling gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,86
Opvulling gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 78,98
Opvulling gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,65
Opvulling gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 78,98
Repareren gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 15,80
Repareren gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 42,12
Uitbreiden gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit incl. afdruk € 42,12
Uitbreiden gedeeltelijk kunstgebit met element of anker incl. afdruk € 42,12

Tandvleesbehandelingen – T-codes

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Onderzoek van tandvlees met pocketstatus € 139,53
Onderzoek van tandvlees met parodontiumstatus € 152,69
Grondige reiniging wortel door de tandarts, prijs per element € 28,43
Grondige reiniging wortel door de mondhygiënist, prijs per element € 21,06
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële behandeling tandvlees € 81,61
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling tandvlees € 94,77
Uitgebreid consult vervolgtraject na herbeoordeling € 42,12
Kort consult nazorg behandeling tandvlees door de tandarts € 73,71
Kort consult nazorg behandeling tandvlees door de mondhygiënist € 55,28
Standaard consult nazorg behandeling tandvlees door de tandarts € 106,36
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door de mondhygiënist € 80,03
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door de tandarts € 141,63
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door de mondhygiënist € 106,36
Toepassing lokaal medicament € 56,86
Evaluatie onderzoek met pocketstatus € 139,53
Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus € 152,69
Parodontale chirurgie
Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,12
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 263,26
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 315,91
Directe post-operatieve zorg, kort € 52,65
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 141,63
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 136,89
Tuber- of retromolaarplastiek € 65,81

Parodontologie in overige situaties (niet behorend tot vorige onderdeel)

Tandvlees chirurgie, niet behorend tot vorige onderdeel
Tandvleestransplantaat € 113,20
Tuber- of retromolaarplastiek € 92,14
Tandvleescorrectie, per element € 50,02
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 131,63
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
Plaatsen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 315,91
Plaatsen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 105,30
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 171,12
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Kroonverlenging per element € 171,12
Kroonverlenging per sextant € 315,91
Directe postoperatieve zorg
Directe postoperatieve zorg, kort € 52,65
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 141,63
Overigen
Pocketregistratie € 31,59
Parodontiumregistratie € 63,18
Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 36,86
Behandeling tandvleesabces € 71,08
(Draad)Spalk € 21,06
Uitgebreide voedingsanalyse € 52,65

Implantaten – J-codes

Overheadkosten implantaten € 164,96
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 93,36

Onderzoek, diagnose en behandelplan

Initieel onderzoek implantologie € 58,35
Verlengd onderzoek implantologie € 89,77
Proefopstelling € 121,19
Implantaatpositionering m.b.v. CT-scan € 40,40

Pre-implantologische chirurgie

Plaatsen botvervangers in extractie wond € 17,95
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 215,45
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 134,66
Preparatie donorplaats € 121,19
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 130,17
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 62,84
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs

Pre- en per-implantologische chirurgie:

Vrijleggen foramen mentale € 26,93
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 76,31
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 76,31
Aanvullende ophoging bodem bijholte € 116,70
Ophogen bodem bijholte orthograad € 53,86
Toeslag esthetische zone € 58,35

Implantologische chirurgie

Plaatsing eerste implantaat, per kaak € 175,06
Plaatsing elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 62,84
Plaatsing elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 103,24
Plaatsing eerste Healing Abutment (wondheler) € 67,33
Plaatsing volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,44
Plaatsing volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 40,40
Gecompliceerde verwijdering implantaat € 148,12
Vervanging implantaat € 175,06

Overigen

Bindweefseltransplantaat, eerste € 94,26
Volgende bindweefseltransplantaat € 44,89
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 103,24

Mesostructuur

Twee magneten/drukknoppen € 139,15
Elke volgende magneet, drukknop € 31,42
Staaf tussen twee implantaten € 184,03
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 58,35
Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon € 22,44

Prothetische behandeling na klikgebit

Boven- en onder klikgebit € 462,33
Onder-klikgebit € 300,74
Boven-klikgebit € 300,74
Omvormen klikgebit € 89,77
Omvormen klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 116,70
Omvormen klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 134,66
Omvormen klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 157,10
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 76,31
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 98,75
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 121,19

Nazorg implantologie

Specifiek consult nazorg implantologie € 49,37
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 80,80

Prothetische nazorg

Opvulling zonder staafdemontage € 125,68
Opvulling met staafdemontage op twee implantaten € 157,10
Opvulling met staafdemontage op drie of vier implantaten € 179,55
Opvulling met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 201,99
Repareren zonder staafdemontage € 49,37
Repareren met staafdemontage op twee implantaten € 94,26
Repareren met staafdemontage op drie of vier implantaten € 116,70
Repareren met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 139,15

Uurtarieven – U-codes

Tijdtarief begeleiding lastig behandelbare patiënten € 165,48
Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 13,79
Second opinion verricht door de Stichting TIP € 173,13