Word patiënt en ontvang 2 gratis Eftelingkaartjes

Wie voor 1 januari 2016 patiënt wordt bij tandartspraktijk Smile mondzorg, maakt kans op 2 gratis kaartjes van de Efteling. Want elke tiende nieuwe patiënt die wij mogen verwelkomen geven wij 2 GRATIS Eftelingkaartjes cadeau! Daarnaast ontvangt ook nog eens elke nieuwe patiënt een mondverzorgingssetje gratis.

Inschrijven kan snel en gemakkelijk met het inschrijfformulier, telefonisch via 013 455 1674 of kom langs in onze moderne praktijk.

Actievoorwaarden:

Algemeen:
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Brochure sept 2015” verder te noemen “De Actie” van tandartspraktijk Smile mondzorg verder te noemen “De Organisator”.
2. Deze actie heeft als doel 2 Eftelingkaartjes te verloten onder elke tiende nieuwe patiënt die de Organisator in haar praktijk mag verwelkomen.
3. De actie loopt van 1 september 2015 tot 1 januari 2016.
4. Prijzen kunnen niet in contanten worden uitbetaald en zijn geldig zoals staat vermeld op de voorwaarden van de Efteling.

Deelname:
5. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen woonachtig in de omgeving van Tilburg en patiënt wordt bij De Organisator.
6. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
7. Deelname is uitgesloten voor medewerkers.

Speelwijze:
8. Deelname aan deze actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer te zijn ingeschreven als patiënt bij De Organisator.
9. Inschrijven als patiënt bij De Organisator is mogelijk via de website van De Organisator, nml www.smilemondzorg.nl of door te bellen naar 013 455 1674.
10. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
11. De selectie van de winnende deelnemers (elke tiende nieuwe patiënt die De Organisator mag verwelkomen) en de daaraan verbonden prijzen geschiedt tijdens de actieperiode door middel van een telling door De Organisator zelf.
12. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Gegevens/privacy:
13. De gegevens die De Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
14. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid:
15. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
16. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
– enig gebruik van de uitgekeerde prijzen.

Slotbepalingen:
17. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Aldus opgemaakt te Tilburg, September 2015.