Wereldwijd is er sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn met ingang van 22 april 2020 beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en geen corona onder de leden hebben.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Tot slot extra aanwijzingen vanuit ons:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut de mond laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Omdat deze maatregelen extra tijd vereisen zal de agenda hierop aangepast worden en kan het zijn dat, als u een afspraak heeft staan, u gebeld wordt om deze aan te passen. We willen u verzoeken om voor het maken van afspraken of andere vragen, niet naar de praktijk te komen, maar te bellen.

Alvast dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet
Smile Mondzorg